Redan 1848 förundrades Marx och Engels i Det kommunistiska manifestet över samhällets, och med det religionens, flyktighet, genom att konstatera att ”alla fast inrotade förhållanden och dem åtföljande gamla ärevördiga föreställningar och åskådningar upplöses. […]. Allt som är fast förflyktigas, allt heligt profaneras”. Att så även är fallet mer än […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.