En teoretisk modell, ett grupparbete med poddar som redovisningsform och ett kritiskt förhållande till läroboken. I denna text presenteras några förslag på hur man som reli­gionslärare med knappt om tid och avancerade kunskapskrav kan väva in konstruktiv reli­gionskritik i metodiken för att främja elevernas måluppfyllelse. Många religionslärare upplever nog att […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.