Välkomna till forskningskonferens om de nationella proven i samhällsorienterande ämnen

Nu är det dags för forskningskonferens om de nationella proven i samhällsorienterande ämnen. Proven fyller 10 år i år och med anledning av det håller vi en konferens där 16 forskare presenterar forskning som är gjord i anknytning till proven.

Konferensen hålls från lunch den 23 november till lunch den 24 november på pedagogen i Göteborg och är ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Uppsala och Malmö. Deltagande kan ske digitalt eller på plats. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av de nationella proven i SO och den forskning som gjorts kring dem.

För mer information och anmälan: https://www.gu.se/evenemang/konferens-nationella-prov-i-so-amnen-10-ar