I vintras genomförde jag en religionssocio­logisk studie om ett av de stilla rummen på Malmö Högskola, vilken ingick i min kandidatuppsats i religionssociologi vid Lunds universitet. Betoningen i studien låg på att det finns en friktion mellan religionsfrihet och det sekulära samhället. I den följande texten vill jag visa hur […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.