Föreningen Lärare i Religionskunskap

FLR – en öppen förening

FLR är till för alla lärare som undervisar i religionskunskap på skolans alla stadier liksom för alla övriga intresserade, enskilda och organisationer.

FLR – följer med i tiden

FLR följer utvecklingen inom skolans område beträffande forskning, utvecklingsarbete och undervisning om religion, etik och livsåskådning.

FLR – arrangör av konferenser och studieresor

FLR arrangerar konferenser och studieresor särskilt riktade till religionskunskapslärare. Resor i FLR:s regi har gått till Israel, Rom, Athen, Luthers Tyskland och Egypten.

FLR – information, debatt och vidareutveckling

FLR ger ut en Årsbok med artiklar inom områden som är aktuella för religionskunskapsundervisningen. Vår tidskrift – Religion & Livsfrågor – tar upp aktualiteter till information, debatt, ämnesfördjupning samt didaktiska och metodiska idéer och utkommer fyra gånger om året.

FLR – remissinstans

FLR är remissinstans för frågor av betydelse för religionskunskaps-undervisningen. FLR påverkar utvecklingen av religions-, etik- och livsåskådningsundervisningen i ett modernt samhälle.


Styrelsen

Läs mer om styrelsen här.

Stadgar

Läs FLR:s stadgar här.