Denna text handlar om konstruktiv religionskritik och buddhism. Vidare diskuteras några av de didaktiska utmaningar som en lärare som undervisar om buddhismen ställs inför. Min förhoppning är att resonemanget som förs ska vara relevant för de som undervisar om religion och livsfrågor i allmänhet. En personlig tillbakablick I mitten av […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.