Kontakt

Skicka e-post till FLR

E-post: Flr@flr.se

Prenumeration och distribution

Tobias Johansson
Tel: 0709921619
E-post: tobias.johansson@ntnu.no

Redaktion Religion & Livsfrågor

Malin Löfstedt
Ledamot, Redaktör för RoL.
E-post: malin.lofstedt@teol.uu.se

Annonser

Emma Hall
Tel: 040-6658240
E-post: emma.hall@mau.se
Annonsinformation hittar du här.

Styrelsen

Om du vill nå en enskild person i FLR:s styrelse
så hittar du ledamöternas e-postadresser här.