NATIONELL RELIGIONSDIDAKTISK MÖTESPLATS, 6 FEBRUARI, kl 17.00-19.00

Medverkande är tre representanter från forskningsprojektet Att skärpa den etiska
blicken och rösten, alla från Göteborgs universitet.

FÖRELÄSNINGAR OCH GEMENSAMMA DISKUSSIONER

Annika Lilja, docent i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik presenterar fyra
lärares reflektioner om etikundervisning utifrån skönlitterära texter samt några av de
lektionsplaneringar som arbetats fram av lärarna och forskargruppen.

Christina Osbeck, professor i ämnesdidaktik, diskuterar hur vi kan förstå vad en en
mångdimensionell etisk kompetens kan innebära samt hur sådan skulle kunna
utvecklas. Exempel relaterat till detta kommer ges från en studie av elevers
gruppdiskussioner utifrån läsning av skönlitteratur.

David Lifmark, lektor i pedagogiskt arbete diskuterar svårigheter och didaktiska
möjligheter för både lärare och elever, då elever läser om människors
genomlevande eller betraktande av det fasansfulla eller död.

 

Deltagande är gratis, men kräver föranmälan. Anmäl dig till bodil.liljefors@mau.se senast 5 februari, så får du en länk via mail.

VÄLKOMMEN MED DIN ANNÄLAN.