Temat för föreliggande nummer är Konstruktiv religions­kritik. Religionskritik kan förstås både som negativ och konstruktiv. Negativ religionskritik syftar till att peka på brister med religion, medan konstruktiv religionskritik är kritik som vill visa på möjligheter till utveckling och förbättring. Eftersom ett viktigt mål för all undervisning i skolan är att […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.