Aktuella styrdokument


Grundskolan – kursplan

Religionskunskap för grundskolan – Skola 2011

Gymnasieskolan – ämnesplan

Religionskunskap för gymnasieskolan – Gy 2011


Tidigare kursplaner & reformer

Kursplaner Lpo94 – Lpf94

  • Ämnet Religionskunskap i grundskolan
  • Kursplan för Religionskunskap A
  • Kursplan för Religionskunskap B
  • Skolverkets webbplats för Skola 2011. Nya ämnesplaner och programmål.

Lärarutbildningsutredningen 2008

Läs utredningen ”En hållbar lärarutbildning”

FLR:s remissvar till Lärarutbildningsutredningen

Läs remissvaret här