Styrelsen

Olof Franck
Olof Franck
Ordförande.
Docent i religionsfilosofi, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Göteborgs universitet, läromedelsförfattare.
Bodil Liljefors-Persson
Bodil Liljefors-Persson
Vice ordförande/årsboksredaktör, ledamot.
Professor i religionshistoria, universitetslektor, Malmö högskola
Annika Lindskog
Annika Lindskog
Skattmästare.
Universitetsadjunkt, Göteborgs Universitet.
Carl Wåke
Carl Wåke
Ledamot.
Provutvecklare, Göteborgs universitet.
Karin Kittelmann Flensner
Karin Kittelmann Flensner
Registrator, ledamot.
Lektor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst.
Tobias Johansson
Tobias Johansson
Ledamot, webbansvarig.
Gymnasielärare, doktorand, Institut för pedagogik och livslångt lärande, NTNU Trondheim.
Hanna Ericsson
Hanna Ericsson
Ledamot, Sekreterare.
Gymnasielärare i religion och svenska, Tullinge gymnasium.
Emma Hall
Emma Hall
Ledamot, årsboksredaktör.
Gymnasielärare i religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk Doktorand i Historia och Historiedidaktik, Malmö Universitet.
Malin Löfstedt
Malin Löfstedt
Ledamot, Redaktör för RoL.
Gymnasielärare och lektor i religionsdidaktik vid Uppsala universitet.
Ola Björlin
Ola Björlin
Ledamot, Recensionsansvarig.
Gymnasielärare, Rudbeckianska skolan i Västerås; läromedelsförfattare.