I våras disputerade jag vid Uppsala universitet med en religionssociologisk avhandling om transpersoner med judisk-ortodox bakgrund. Avhandlingen baserades på djupintervjuer och observationer bland 13 deltagare från Israel och Nordamerika och är den första fördjupade studien om transpersoners religiositet inom judisk-ortodox tradition. Ortodox judendom är mycket segregerad utifrån kön. Bland de […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.