2012-2015 genomfördes projektet Förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling. En tvärvetenskaplig undersökning av unga svenskars attityder, engagemang och handlingar med stöd av Vetenskapsrådet.  I samband med två enkäter 2012 och 2013 ställdes ett urval svenska gymnasieungdomar inför ett antal stycken livsåskådningspåståenden, till exempel: Människan har vissa unika […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.