Liksom många andra lärare i religionskunskap hade jag tagit upp frågor om religion och vetenskap långt före år 2011, men när de nya ämnes- och kursplanerna sjösattes detta år blev det en tydligare utmaning att skapa ett meningsfullt upplägg för detta tema i religionsundervisningen. Jag har arbetat fram ett upplägg […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.