Inom Svenska kyrkan pågår sedan början av 1990-talet ett försoningsarbete i relationen till samerna. Till slut har arbetet utmynnat i en mäktig antologi i två delar om ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” under redaktion av Daniel Lindmark och Olle Sundström, utgiven på Artos förlag 2016. En kortare […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.