Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet:

Inbjudan till Nationell Religionsdidaktisk mötesplats Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare!

Föreningen Lärare i Religionskunskap arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap.

Besök gärna vår Facebook-grupp, “Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats” på j.mp/NatReldidMotesplats.

Vi inbjuder nu till den första sammankomsten detta läsår, tisdagen den 18 oktober kl. 17 – 19.

Temat för detta tillfälle är Att undervisa om religion och vetenskap och sammankomsten inleds med två föreläsningar som följs upp av diskussioner i mindre grupper.

Föreläsning 1: Religion och vetenskap: några filosofiska perspektiv.

Föreläsare: Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Föreläsning 2: Religion och vetenskap: didaktiska (och andra) perspektiv.

Föreläsare: Frederik Wallenstein, adjunkt i ämnesdidaktik, samt doktorand och lärare i religionshistoria, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet.

Mötet genomförs via zoom och samtliga lärosäten deltar samtidigt. Vi kommer att få chansen att möta kollegor från hela landet och diskutera frågor kring kvällens föreläsningar.

Anmälan till olof.franck@gu.se senast den 13 oktober. Länk sänds ut efter anmälan.

Tipsa gärna intresserade kollegor.

 

Välkommen!

Olof Franck och Carina Holmqvist Lid