KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023 FÖR FLR 18 mars 2023

Du hälsas välkommen till årsmöte för Föreningen lärare i religionskunskap

Årsmötet den 18 mars äger rum mellan klockan 10.00-11.00 och sker digitalt via zoom.

Alla medlemmar är varmt välkomna.

Anmäl dig till Bodil Liljefors Persson, på mail: bodil.liljefors@mau.se

Så får du därefter en zoomlänk skickad till dig via mail.

 

Varmt välkommen

FLR:s styrelse