Detta nummer av Religion & Livsfrågor har som tema ”reformationen”, vilket hänger samman med 500-årsminnet av Luthers nittiofem teser mot avlaten som uppmärksammas 2017. Inom både religions- och historieämnet är kunskaper om reformationen nödvändiga för att förstå såväl de kyrkosplittringar som ännu präglar dagens samfundssituation som för att förstå moderniseringsprocesser […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.