– Religionsbegreppets förskjutning i svenska språket. Den svenska majoritetskulturen är kluven när det gäller relationen till det egna kristna arvet. Denna kluvenhet återspeglas också i statistiken. Å ena sidan visar denna på en tydlig och långt gången sekularisering av Sverige. Bara drygt en procent går i kyrkan en genomsnittlig söndag, […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.