Sommaren är över och många av oss har nu återvänt till det arbete som under en tid placerats i ett välbehövligt väntrum. Föreningen Lärare i Religionskunskap kommer att under detta nya läsår återigen, i samarbete med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/Religionspedagogisk forskning arrangera tre träffar där lärare hälsas välkomna att lyssna […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.