Efter att temat ”relationen mellan religion och vetenskap” skrevs in i läroplanen för Religionskunskap (2011), har de läroböcker som används försetts med ett avsnitt som behandlar detta ämne.  Hur pass väl fungerar dessa tillägg? Har de skrivits in i all hast, eller har författarna haft tillräckligt med tid för att […]

_________
Resten av denna artikel är enbart tillgänglig för betalande medlemmar.
Vänligen ange lösenord nedan, eller registrera ditt medlemskap för att läsa vidare.