Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning, inspiration och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap!

Vi inbjuder nu till den andra sammankomsten detta läsår, den 16 mars kl. 17 – 19. I fokus denna gång står den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet som vid tillfället kommer att ligga ute på remiss.