Länken nedan leder till en enkät som är en del av ett Nordiskt projekt där myndigheters samverkan i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige undersöks. Projektet är finansierat av NORDFORSK och i Sverige är forskare vid Segerstedtinstitutet ansvariga för enkätinsamlingen.

Länk till enkät:

https://aarhus.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EwgtqVJh4keKBD?Q_Language=SV

Syftet med enkäten är att undersöka uppfattningar om åtgärder som motverkar våldsbejakande extremism och inställningar till olika sätt att hantera radikalisering, hos olika yrkesgrupper inom polis, skola och socialtjänst. Ett urval av alla som är yrkesverksamma inom dessa myndigheter och organisationer kommer tillfrågas om deltagande oavsett ens tidigare erfarenhet av våldsbejakande extremism och radikalisering.

Man kan närsomhelst under enkäten avbryta sitt deltagande. Enkäten samlar heller inte in några personliga uppgifter och är helt anonymiserad. Att enkätinsamlingen är anonymiserad innebär att ingen av forskarna som behandlar datan kommer kunna identifiera individer i efterhand.

Har du frågor och funderingar om enkäten eller datainsamlingen, så kontakta ansvarig forskare direkt: Anna-Maria Fjellman, Göteborgs Universitet, anna.maria.fjellman@gu.se, eller Emil Ansari, forskningsassistent, +46 76-618 24 89