Till dig som är religionskunskapslärare i grundskolan eller på gymnasiet:

Inbjudan till Nationell Religionsdidaktisk mötesplats Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare!

Föreningen Lärare i Religionskunskap arrangerar i samverkan med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap.

Vi inbjuder nu till den andra sammankomsten detta läsår, den 21 april kl. 17 – 19.

Temat för detta tillfälle är Bedömning i religionskunskap.

Sammankomsten inleds med två föreläsningar som följs upp av diskussioner i mindre grupper.

Föreläsning 1: Hur skapar man uppgifter som är transparanta med vad som ska bedömas i en bedömningsanvisning? Hur man konstruerar uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar till det nationella provet i religionskunskap. Föreläsarna kommer konkret att exemplifiera med två uppgifter, en om skillnader och likheter mellan världsreligioner och en om etik. Huvudfokus kommer vara transparensen mellan uppgift och bedömningsanvisning, dvs. att det i uppgiften måste vara tydligt vad som bedöms i relation till bedömningsanvisning.

Medverkande: Carl Wåke, provansvarig, och Kjell-Erik Eriksson, provkonstruktör, Nationella prov i religionskunskap, Göteborgs universitet.

Föreläsning 2: Vad och hur – när det gäller en mångdimensionell etisk kompetens. Vad kan räknas som en mångdimensionell etisk kompetens i etikundervisning, och kan bedömning förstås och genomföras här? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i ett etikdidaktiskt forskningsprojekt.

Medverkande: Docent Annika Lilja, Göteborgs universitet.

Mötet genomförs via zoom och samtliga lärosäten deltar samtidigt. Vi kommer att få chansen att möta kollegor från hela landet och diskutera frågor kring kvällens föreläsningar.

Länk sänds ut efter anmälan.

Anmälan till olof.franck@gu.se senast den 16 april.

Tipsa gärna intresserade kollegor.

Välkommen!

Olof Franck och Carina Holmqvist Lid, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet