Välkommen på fortbildningsdag för gymnasielärare 22 mars 2021: ”Kunskap i motvind. Kunskaps- och vetenskapsteori för vår tid”.

Fortbildningsdagen arrangeras av Nationalkommittén för Logik, Metodologi och Filosofi i samarbete med Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och programmet ”Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures” (PI Åsa Wikforss, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond).

Klicka här för mer information.