Religion & Livsfrågor

 

 

Läs tidigare artiklar
Här finns de senaste årgångarna av Religion & Livsfrågor.

Nummer av Rol som är äldre än ett år finns att läsa nedan i PDF-format.

För att få tillgång till de senaste numren, bli medlem i FLR

Vill du söka efter något speciellt i arkivet eller på flr.se gör du det i sökrutan nedan.

Lista på äldre nummer, redaktörer och teman

Årsboken
Klicka här för att komma till Årsboken.

Nr. 2 - 2019
TEMA: Skola i Europas mest sekulariserade och mångreligiösa land

 • Temaredaktören hälsar
  Simon Sorgenfrei
 • Sekularitet, mångreligiositet och skola
  Simon Sorgenfrei
 • Representationer av religion i ett mångreligiöst Sverige
  Staffan Nilsson
 • Religionskunskapsklassrummet – ett ”safe space”?
  Linda Vikdal
 • Recension: Karlstad moské. Förhandlingar om islam i Värmland . Klas Lindahl & Katarina Plank (red.)
  Lena Roos

Nr. 1 - 2019
TEMA: Människa och djur

 • Temaredaktören hälsar
  Maria Essunger
 • Om filosofi och en viftande svans
  Helen Andersson
 • Normkritik och människosyn i fablernas värld
  Maria Essunger
 • Ett djuriskt-mänskligt kontinum hos Kristin Berget
  Elisabeth Friis
 • Att undervisa om religion och vetenskap
  Ulf Jämterud
 • Recension: Harungen av Ina Rosvall
  Cecilia Samuelsson

Nr. 4 - 2018
TEMA: Artificiell intelligens

 • Artificiell intelligens och konstgjord moral
  Linda Johansson
 • Artificiell och autentisk intelligens
  Christoffer Skogholt
 • Är klassens ljus en intelligent hemsida?
  Fredrik Karlsson och Michael Toivio
 • Recension: Liv 3.0. Att vara människa i den artificiella intelligensens tid
  Olof Franck

Nr. 3 - 2018
TEMA: Valet och religionskunskapen

 • Religionskunskapen genom politikernas ögon
 • Ganska få och oklara tankar om religionsundervisning
  Magnus Hagevi
 • Samstämmighet med viss variation
  Karin Borevi
 • Hopp om förändring
  Hanna Ericsson
 • Recension: Med Guds hjälp om eligion och politik i Ryssland, Ungern och Polen
  Ola Björlin

Nr. 2 - 2018
TEMA: Kritiska punkter i religionsundervisningen

 • Kritiska punkter i religionsundervisningen
  Peder Thalén & David Carlsson
 • Religion som förkroppsligad erfarenhet: Spöken, andar och ockultur
  Ingela Visuri
 • Religionskunskapslärares resonemang om den komplicerade mångfalden
  Johan Liljestrand
 • Kritiska uppmaningar från skolinspektionen till religionskunskapsämnet på gymnasiet
  David Carlsson
 • Recension: Kättarland – en bok om reformationen i Sverige
  Nils-Åke Tidman

Nr. 1 - 2018
TEMA: Multinarrativ som pedagogisk metod

 • Multinarrativ som pedagogisk metod
  Göran Larsson & Christer Mattsson
 • Mildra konflikter och hantera extremism
  Shai Miselman och Sami Adwan
 • Den israeliska berättelsen
 • Den palestinska berättelsen
 • En resa mellan berättelser
  Malin Mattsson Flennegård
 • Recension: Kristendomenshistoria i Sverige
  Ola Björlin

Nr. 4 - 2017
TEMA: Den flyktiga och förhandlade religionen i dagens samhälle

 • Vad kan religionssociologin bidra med för undervisningen om religion?
  Magdalena Nordin
 • Multikonfessionella eller ickekonfessionella rum för religiös praktik?
  Alexandra Kosovac
 • Att vara transperson och judiskortodox: genus och religion mellan tradition och förändring
  Oriol Poveda
 • Att tala om muslimska livsvärldar
  Vanja Mosbach
 • Recension: Skolans värdegrund 2.0 – etik för osäker tid
  Olof Franck

Nr. 3 - 2017
TEMA: Reformationen

 • En missförstådd reformation?
  Martin Berntson
 • Reformation och historiebruk – några didaktiska utmaningar
  Sinikka Neuhaus
 • Martin Luther i skolan
  Sven-Åke Selander
 • Vad vi som historiker egentligen kan veta – inte bara
  om reformationen
  Otfried Czaika
 • Recension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets
  perspektiv.
  Ola Björlin

Nr. 2 - 2017
TEMA: Sekularisering

 • Religionskunskapsundervisning i världens mest sekulariserade land
  Ann af Burén
 • Religionsundervisningens utmaningar
  Lovisa Skoog
 • Varför är religion något som gäller andra?
  David Thurfjell
 • Jag är neutral!
  Karin Kittelmann Flensner
 • Att undervisa om religion och vetenskap
  Ulf Jämterud
 • Relativism, vetenskap och religionsundervisning
  Malin Löfstedt
 • Recension: Tro som alternativ
  Tobias Johansson

Nr. 1 - 2017
TEMA: Religon och Vetenskap

 • Hur behandlas temat religion och vetenskap i våra läromedel?
  Lotta Knutsson Bråkenhielm
 • Islam och de mänskliga rättigheterna
  Elena Namli
 • Livsåskådning och vetenskap
  Carl Reinold Bråkenhielm
 • Att locka unga till samtal om Gud och Big Bang
  Tomas Pettersson
 • Att undervisa om religion och vetenskap
  Ulf Jämterud
 • Relativism, vetenskap och religionsundervisning
  Malin Löfstedt
 • Bokrecension
  Nils-Åke Tidman

Nr. 4 - 2016
TEMA: Livsfrågor

 • Livsfrågor
  Malin Löfstedt
 • Uppvaknandet
  Gunilla Lundquist, Daniel Osbjer
 • Hur mäta kunskaper om livsfrågor?
  Carl Wåke
 • Hur mäta kunskaper om livsfrågor?
  Tomas Pettersson
 • Vad är en livsfråga?
  Staffan Nilsson
 • Ja, vem vågar vara interkulturell?
  Karin Kittelmann Flensner

Nr. 3 - 2016
TEMA: Religon och Hälsa

 • Religion och hälsa
  Wilhelm Kardemark
 • Soppmässor, raw food och ayurvedisk mat i Majorna
  Katarina Plank
 • Religion och hälsa på nya arenor
  Jessica Moberg
 • Medikaliseringen av religion
  Daniel Enstedt
 • Belonging, believing, behaving
  Nils-Åke Tidman

Nr. 2 - 2016
TEMA: Migration

 • Migration
  Kerstin von Brömssen, Karin Kittelmann Flensner
 • Migration i perspektiv av globala sociala förändringar
  Kerstin von Brömssen
 • Liberal muslim och ateistisk hindu
  Signild Risenfors
 • Det föränderliga klassrummet
  Karin Kittelmann Flensner
 • Bokrecension
  Ola Björlin

Nr. 1 - 2016
TEMA: Hållbar utveckling

 • Hållbar utveckling
  Karin Kittelmann Flensner
 • Globalt ansvar och etikundervisning
  Karin Sporre
 • Mellanstadieelevers emotioner och värderingar i hållbarhetsfrågor
  Annika Manni
 • Ungdomar som problem eller resurs för hållbar utveckling
  Ulrika Svalfors

Nr. 4 - 2015
TEMA: Progressiv islam

 • Religion, religionskritik och religionsvetenskap
  Göran Larsson
 • Islam och de mänskliga rättigheterna
  Elena Namli
 • Progressiva och pragmatiska Islamtolkningar
  Susanne Olsson
 • HBTeologi – nutida perspektiv på 4 000 år gamla synder
  Erica Li Lundqvist
 • Recension: Mångfaldens islam
  Ola Björlin

Nr. 3 - 2015
TEMA: Representera eller bli representerad – elever med religiös positionering i religionskunskapsundervisningen

 • Representera och bli representerad
  Thérèse Halvarson Britton & Carina Holmqvist Lidh
 • Att tala trovärdigt om religion i klassrummet
  Jon Magne Vestøl
 • Vems religion? Vilken religionsundervisning?
  Lovisa Bergdahl
 • Det sker i mötet – interreligiös dialog som metod
  Thérèse Halvarson Britton & Carina Holmqvist Lidh
 • Att representera endast sig själv
  Yasmine Moslih Launing
 • Recension: Det gudlösa folket
  Ola Björlin

Nr. 2 - 2015
TEMA: Att behandla frågor om våld, demokrati och religionsfrihet
i religionsundervisningen

 • Religion handlar om identiet
  Susanne Wigforts Yngvesson
 • IS:s kamp mot rationalistisk teologi
  Mohammad Fazlhashemi
 • Konflikterna i Mellanöstern syns allt tydligare i svenska skolan
  Göran Larsson
 • Den som jag inte känner
  Annebelle Gyllenspetz
 • Rasism hos lärare och i skolorganisation
  Anna Thorsell
 • Recension
  Sara Irisdotter Aldenmyr

Nr. 1 - 2015
TEMA: Taktil religionsdidaktik

 • Presentationer
  Zaid Lundberg & Tobias Johansson
 • Temaredaktörerna hälsar
  Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei
 • Tankar kring en taktil didaktik
  Simon Sorgenfrei
 • Rollspel som en religionsdidaktisk metod
  Simon Sorgenfrei
 • Studiebesök
  Jenny Berglund
 • Årsmöte med föreläsning
 • Kulturen sitter djupare än förnuftet
  Lovisa Westerberg och Nahide Arabadji

Nr. 4 - 2014
TEMA: Nationella prov i religionskunskap: blickar bakåt och framåt!

 • Att utveckla nationella prov i religionskunskap
  Lisbeth Mårdstedt och Carl Wåke
 • Intervju med Mats Olsson
  av Olof Franck
 • De nationella provens påverkan på undervisning och betygsättning
  Kristoffer Larsson
 • Recension av Ola Björlin
 • Minnesord – Sten Rodhe
  av Sven-Åke Selander

Nr. 3 - 2014
TEMA: Läroböcker i religionskunskap

 • Vad är religion i svenska religionskunskapsböcker?
  Jenny Berglund
 • Går det att ”känna igen” samtida oorganiserad andlighet?
  Göran Ståhle
 • Katolska kyrkan, enhet och variation
  Lena Roos
 • Recension: Sharia – grunder och problematiseringar
  Ola Björlin

Nr. 2 - 2014
TEMA: Mångkulturell religionsundervisning

 • Balansgång på Angeredsgymnasiet
  Charlotte Persson
 • ”Vem säger ni att jag är?” – Tankar om interreligiös dialog i skolan
  Ola Björlin
 • Vad behövs det mer av i dagens ”mångkulturella” skola?
  Hans Lorentz
 • Mångfald bortom enfald – kritisk mångkulturalism och antirasistisk undervisning
  Zaid Lundberg

Nr. 1 - 2014
TEMA: Att undervisa om mänskliga rättigheter

 • 5 Konfl ikter och utmaningar i undervisning om mänskliga
  rättigheter
  Gull Törnegren
 • I ansvarig frihet
  Kirsten Grönlien Zetterqvist
 • Vad främlingsfi entlighet kan vara
  David Lifmark
 • Recension
  Johan Wickström

Nr. 4 - 2013
TEMA: Religioner och relationer. Perspektiv på mångfald

 • Vad hände med genusperspektiv i det svenska undervisningssammanhanget?
  Johanna Gustafsson Lundberg
 • Arbete och verksamhet
  Sonia Sherefay
 • Genusperspektiv på religion
  Maria Jansdotter Samuelsson
 • Skolyoga
  Kim Löfqvist
 • Recension: Att undervisa i religionskunskap
  Ola Björlin

Nr. 3 - 2013
TEMA: Religious literacy

 • Religionskunskapsliteracy
  Malin Löfstedt
 • Förstå andra, samhället, mig själv – eller inte alls?
  Anders Sjöborg
 • Om religiös literacitet
  Kerstin von Brömssen
 • Den tredje vägen...
  Olof Franck
 • Recension: Religionsdidaktikk. en innføring
  Olof Franck

Nr. 2 - 2013
TEMA: Lärare och forskare

 • Forskarskolor som kunskapsbryggor mellan skolor och universitet
  Bengt Schüllerqvist
 • Varför fler (ibland) tänker bättre än färre: erfarenheter från en forskarskola för lärare
  Hans Lödén
 • Lärares undervisningsstrategier för lärande i, om och av etik
  Helena Anderström
 • Bedömning i religionskunskap
  Marie Lindskog
  Forskarutbildning – Del av ett livslångt lärande
  Jonas Wåhlberg
 • Vilken är den viktigaste frågan i den religionsdidaktiska debatten idag,
  enligt dig?
  Anders Karlsson
 • Hur möta kravet om vetenskaplig grund?
  Carina Holmqvist Lidh
 • Studiebesök i religionskunskapsundervisningen
  Thérèse Halvarson Britton
 • Identitetsbegreppet i religionsundervisningen vid svensk gymnasieskola
  AnnBritt Blomgren

Nr. 1 - 2013
TEMA: Nationella prov i religionskunskap

 • Prov i religionskunskap – för egna elever och nationens elever
  Annika Lindskog
 • Om nationella prov i religionskunskap
  Olof Franck intervjuar Mats Olsson
 • Fortbildningsdag & Årsmöte
 • Att utveckla nationella prov i religionskunskap
  Lisbeth Mårdstedt & Carl Wåke
 • Att delta i processen med de nationella proven
  Anna Lindstam
 • (O)mätbarhet? – om nationella prov
  Olof Franck

Nr. 4 - 2012
TEMA: Sekulär humanism

 • Samtal om sekulär humanism
  - Christer Sturmark, Ulf Jonsson, Ola Björlin
 • Sekulär humanism – i skolan och livet
  - Christer Sturmark och Anita Börlin
 • Hedningarnas förgård i stockholm - Ola Björlin

Nr. 3 - 2012
TEMA: Religion och medier

 • Religion och medier - Mia Lövheim
 • Gymnasieeleven och religionerna - Anders Sjöborg
 • Skolan och film i undervisningen - Tomas Axelson
 • Religionsämnet, livsfrågorna och populärkulturen - Malin Löfstedt

Nr. 2 - 2012
TEMA: Likvärdig religionsundervisning?

 • Skolinspektionens uppdrag - Elisabeth Porath Sjöö
 • Kunskapskrav på prov - Annika Lindskog
 • Kan en bofink se ut hur som helst? - Björn Falkevall
 • Religionskunskap med expressfart - Marie Lindskog

Nr. 1 - 2012
TEMA: Islamofobi som pedagogisk utmaning

 • Breivik och islamofobin - Simon Sorgenfrei
 • Att definiera en fiende - Anders Dalsbro
 • Islamofobi på frammarsch - Jonas Otterbeck
 • Vad kan vi göra?
  - Utdrag ur Lisa Bjurwalds bok: Europas skam

Nr. 4 - 2011
TEMA: Teoretiska perspektiv på religion

 • Fenomenologiska perspektiv på religion - Olof Sundqvist
 • Kulturvetenskapliga perspektiv på religion - Torsten Blomkvist
 • Kognitiva perspektiv på religion - Susanne Olsson
 • Examensarbete: Religionsbegreppet i skolan - Tove Nolåkers

Nr. 3 - 2011
TEMA: De andra livsåskådningarna

 • Att tala om livsåskådning - Maria Jansdotter Samuelsson
 • Postsekulära elever? - David Deborg
 • Teoretiska etiketter - Peder Thalén

Nr. 2 - 2011
TEMA: Nya kurs- och ämnesplaner i religionskunskap

 • Att ansvara för att en kursplan tar form - Ulf Jämterud
 • Tro och kunskap om tror - Ola Björlin
 • Botade från objektivitetskramp? De nya kursplanernas orädda inställning till religion - Karin Nordström
 • Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap och analys - Sven-Åke Selander
 • Examensarbete: Vilken roll avses religionshistoria ha i den svenska skolan? - Stefan Olsson & Jon Peterson

Nr. 1 - 2011
TEMA: Tro, värde och politik

 • Att hantera populistisk debatt om islam - Jan Hjärpe & Olof Franck
 • Hur karaktärisera Sverigedemorkaterna? - Marie Demker & Olof Franck
 • Islamofobi: ett problematiskt begrepp - Fredrik Gregorius
 • Demokratins paradox och dialogens (svåra) möjligheter - Lovisa Bergdahl
 • Om alla på den här planeten såg lika ut - Nils-Åke Tidman
 • Riksdagspartiernas syn på religionsundervisningen – en intervjustudie - Susanne Asp & Evin Malla-Mohammed

Nr. 4 - 2010
TEMA: Utbildningsmetodik

 • Film öppnar dörren till livsfrågorna - Ulf Jämterud
 • Att rita döden – ett exempel på arbete med livsfrågor- Siv Karlström
 • En dollar om dagen - Nils-Åke Tidman
 • Examensarbete: Islam på Internet – En religionsdidaktisk jämförelse av fyra webbsajter om islam - Johanna Johansson

Nr. 3 - 2010
TEMA: Examensarbeten i lärarutbildningen

 • Examensarbetet inom lärarutbildningen - Kerstin von Brömssen
 • En subjektiverad yoga? - Cathrine Sjölund Åhsberg
 • Existentiella frågor inom psykoterapi, själavård och skola - Susanna Rabén
 • Slöjans plats i den svenska skolan - Ramtin Jahangiri
 • Med frälsar’n på bönpallen - Monika Ruzek

Nr. 2 - 2010
TEMA: Att förstå etik och finna förhållningssätt

 • Att lära, och lära ut etik, samt att finna förhållningssätt - Karin Sporre
 • Etiken och religionsämnet - Malin Löfstedt
 • Etiska dilemman – en pedagogisk utmaning - Gull Törnegren
 • Ansiktsslöjor, fasta och emotioner – om lärares värdegrundsarbete - David Lifmark
 • Att gestalta alla på ett värdigt sätt – det du lär ut, dina antaganden och attityder har etisk relevans! - Katarina Nordin
 • Livsfrågor i praktiken - Utdrag ur en forskningsrapport - Margareta Adolphson

Nr. 1 - 2010
TEMA: Religionsfilosofi

 • Religionskunskap, religion och filosofi - Olof Franck
 • Religiös tro och andlig längtan i en ny tid - Karin Johannesson
 • Religionsfrihet, demokrati och mångfald - Eberhard Herrman
 • Erfarenheter av Gud och världen - Andreas Nordlander
 • Livets bräcklighet frammanar det goda - Catharina Stenqvist

Nr. 4 - 2009
TEMA: 40 år med livsfrågor i svensk religionskunskapsundervisning

 • Fyrtio år - Sven Hartman
 • Livsfrågor: vad? varför? och hur? Ett avhandlingsprojekt - Björn Falkevall
 • Livsfrågeområdets didaktik? - Kirsten Grönlien Zetterqvist
 • Livsfrågor i praktiken - Utdrag ur en forskningsrapport - Margareta Adolphson

Nr. 3 - 2009
TEMA: Religion / livsåskådning och miljö

 • Mythos och logos i lärprocesser om natur och miljö - Maria Jansdotter Samuelsson
 • Religionskunskap för hållbar utveckling - David Olsson Kronlid
 • Imagio Dei, djuren och "nyttans tyranni"- Helena Pedersen
 • Ekologi och religionsdialog - Laura Wickström & Ruth Illman
 • Lokala livsvärldar och texternas konstruktioner: om "indianens natursyn" - Anne-Christine Hornborg

Nr. 2 - 2009
TEMA: Inspirerande religionsundervisning

 • Att undervisa om Koranen - Göran Larsson
 • Att sekter är farliga, det vet väl alla? - Peter Åkerbäck
 • Rättvisande och rättvisa betyg - Annika Lindskog
 • Att lära av historien för etiska samtal - Eskil Franck
 • Att förhandla islam i den svenska skolan - Pernilla Ouis

Nr. 1 - 2009
TEMA: Konstverk och religionskunskap

 • Religion och konstarter - Björn Skogar
 • Skönlitteratur i religionsundervisningen - Gudrun Fagerberg
 • Livets steg: en utställning i bilder - Marita Sköldberg
 • Filmsamtal: ett växande kulturellt fenomen - Tomas Axelson

Nr. 4 - 2008
TEMA: Konfessionell och icke-konfessionell undervisning

 • Religiösa inslag i den icke-konfessionella skolan - Ulf Jämterud
 • Om Waldorfskolan och gränsen mellan konfessionella och icke-konfessionella skolor - Bo Dahlin
 • En muslimsk friskola: förutsättningar och praktik - Kristina Gustafsson
 • Konfirmandundervisning och religionskunskapsundervisning: likheter och olikheter - Elisabeth Porath Sjöö

Nr. 3 - 2008
TEMA: Religions- och livsförståelselärande vid datorn

 • Grunda och välgrundade föreställningar om unga och Internet - AnnBritt Enochsson
 • IKT i religionsundervisningen - Ulf Jämterud
 • Att öppna Pandoras ask: Internets mörka sidor - Göran Larsson
 • Ungas förhandlande av identitet och livsförståelse: Tankar i anslutning till läsning av och intervju med Farzaneh Moinian - Christina & Johan Osbeck

Nr. 2 - 2008
TEMA: Religionsläraren i fokus

 • Religion och konstarter - Björn Skogar
 • Skönlitteratur i religionsundervisningen - Gudrun Fagerberg
 • Livets steg - en utställning i bilder - Marita Sköldberg
 • Filmsamtal - ett växande kulturellt fenomen - Tomas Axelson

Nr. 1 - 2008
TEMA: Religionskunskap utanför Sveriges gränser

 • Religion – Lärande – Sanning: Några tankar om dagens religionsundervisning i Tyskland - Hans Günther Heimbrock
 • "Kristendomskunskap, etik och religionskunskap" på Island - Gunnar J. Gunnarsson
 • Religionsundervisningen i Danmark: Situationen för ämnet och ämnesforskningen - Mette Buchardt & Pia Rose Böwadt
 • Finska skolors religionsundervisning - Antti Räsänen & Arto Kallioniemi
 • Religionslärare i Europa utbyter erfarenheter - Nils-Åke Tidman

Nr. 4 - 2007
TEMA: Religionskunskap - att lära om, av och för livet

 • Religionskunskapens förändrade rum: meningsskapande förhandlingar eller förhandlade gränser? - Kerstin von Brömssen
 • Den "värdefulla" skolan? - Åsa Söderström
 • Skolregler och etiska reflektioner i skolan - Robert Thornberg
 • Religion, livsvärld och undervisning - Rune Larsson
 • Ljus och mörker hos Carl von Linné - Nils-Åke Tidman

Nr. 3 - 2007
TEMA: Religion och berättelser

 • Berättelsen förenar - Björn Skogar
 • Religionskunskap och berättande - Boel Westerberg
 • Berättelsens magi i Abrahams barns värld - Ingela Visuri
 • Bibelberättelser för unga - Sören Dalevi
 • Religion och värdeladdade berättelser - Jenny Berglund
 • Islam och kristendom: olika berättelser? - Christer Hedin

Nr. 2 - 2007
TEMA: Levande re-undervisning

 • Welcome to life! - Leif Löwegren
 • Att fånga ett tilltal - Olof Franck
 • Problematik kring etik - Annika Lindskog
 • Rum för eftertanke - Tomas Axelson

Nr. 1 - 2007
TEMA: Rollspel i re-undervisningen

 • Världen genom andra ögon: Att lära genom rollspel - Lena Roos
 • Rollspel för förståelse och respekt - Malin Löfstedt
 • Kunskapssyn, mål, bedömning - Eskil Persson
 • Avslutande reflektioner ur boken "Den värdefulla praktiken" - Kennert Orlenius & Airi Bigsten

Nr. 4 - 2006
TEMA: Livsfrågor - Religion - Livsvärld

 • Rock och religion - Mikael Billemar
 • Livsfrågor, religion, livsvärld - Rune Larsson
 • Vems goda människa? - Erica Appelros
 • Fildelning: ett etiskt problem i tiden - Mattias Hedberg
 • Lärarens betydelse för elevens lärande - Gunnar Iselau
 • Djävulen i dagens värld - Emanuel Åhlfeldt

Nr. 3 - 2006
TEMA: Meningsfulla mönster

 • Sveriges nya religiösa karta: från religion till spiritualitet - Liselotte Frisk
 • Reflexioner över bild i utbildning - Anders Lindh
 • Kursplan utan kurs - Carl Eber Olivestam
 • Om religionskunskapens riktning: en kommentar till Carl Eber Olivestam - Olof Franck

Nr. 2 - 2006
TEMA: Religionskunskap - inspiration och pedagogiska verktyg

 • Tro, värden och styrdokument - Ola Björlin
 • Kursplan för ämnet Religionskunskap
 • Att bevara resglädjen i en målinriktad skolvärld - Ulf Jämterud
 • Enhet i mångfald - Anton Geels
 • Det är individer som agerar! - Jonas Otterbeck
 • Mellannivån: om hur skolorna kan förändras - Olle Holmberg

Nr. 1 - 2006
TEMA: Samfundens pedagogik

 • Livserfarenhet viktig i katolsk pedagogik - Ulrika Erlandsson
 • Kunskaper måste ha rötter i det självupplevda: om lärande i en komplex tillvaro - Pär Friberg
 • Folkbildning: meningsskapande pedagogik - Michael Ellnemyr
 • Internet ersätter vuxenkontakt - Malin Gustafsson & Ellinor Magnusson
 • Rädslan för religiositeten - Emanuel Åhlfeldt

Nr. 4 - 2005
TEMA: Det inspirerade mötet

 • Tankar från Berget - Ola Björlin
 • Religionskunskap: Att veta vad man gör - Peter Habbe
 • Mellan ödmjukhet och utvaldhet - Nils-Åke Tidman
 • På spaning efter en icke-konfessionell religionsundervisning - Olof Franck
 • Religion, Spirituality and Identity - Rune Larsson
 • Politiskt debattforum: Bra lärare stärker kunskapen i skolan - Sten Tolgfors (m)

Nr. 3 - 2005
TEMA: Religionskunskap i den mångkulturella demokratins skola

 • Religionskunskap: Ett integrationsinstrument - Roland Hallgren
 • Abrahams barn är också hans döttrar: om att arbeta med feministisk texttolkning i religionskunskapsundervisningen - Ingela Visuri
 • Om religionskunskap i den mångkulturella demokratins gymnasium, och sex kategorimisstag - Olof Franck
 • Från undervisning i kristendom till livskunskap - Lars Olov Lernberg
 • Politisk debatt: Kristdemokraterna om en gymnasieskola för framtiden

Nr. 2 - 2005
TEMA: Kärlekens manifest

 • Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning - Charlotte Persson
 • Så här gör vi på Richard Steffengymnasiet i Visby - Bo Fresne
 • Ansvarets pedagogik: om demokrati och sexualitet - Olof Franck
 • Likvärdig bedömning och betygssättning i religionskunskap
 • Säger berättelsen mer om berättaren än om det berättelsen avser berätta? - Christina Osbeck

Nr. 1 - 2005
TEMA: Barn i kris

 • Solidaritetens gränser, eller: Är ett leende värt mer än ett par tior? - Rune Jönsson & Bodil Liljefors-Persson
 • Och havsvågen kom... - Maare Tamm
 • Hur kan Gud tillåta detta? - Anders Piltz
 • Barn i kris, barn med trauma - Göran Gyllenswärd
 • Vem tröstar tröstaren? - Karin Långström-Vinge
 • Världen blev mindre: Sårbarheten binder oss samman - Ann Heberlein

Nr. 4 - 2004

 • Den nationella utvärderingen av grundskolan och av religionskunskapen
 • Abrahams barn
 • EFTRE-konferensen
 • Vägmärken
 • Religion i det snabba samhället

Nr. 3 - 2004

 • Tolkning som utmaning - Olof Franck
 • Inlevelse och förståelse. Några funderingar om religionskunskapen inför framtiden - Christer Hedin
 • Mänsklighet och sexualitet - Ann Heberlein
 • Lärare följer sin egen kursplan eller vilken kursplan följer lärare? - Marianne Weimer & Katharina Berg Cedergren
 • "Den muslimska kvinnan" - jag finns i klassrummet - Amani El-Ali
 • Tryggheten i livet - Ulla Stålstedt Ghose

Nr. 2 - 2004

 • ”Praktiserad” religion – något som lever i människor och formar människors liv - Rune Larsson
 • Integrerat lärande för ett liv i helhet - Rune Larsson
 • Essentiell didaktik- Roland Hallgren
 • Mänskliga rättigheter och islam - Jonas Svensson
 • Vad är rätt och rättvist? – enligt niondeklassare - Rune Jönsson/Bodil Liljefors-Persson
 • Vad har terrorism med skolan att göra? - Jonathan Peste

Nr. 1 - 2004

 • Delaktighet i demokratin - Dan-Erik Andersson
 • Religionskunskap och demokrati - Inger Öhrvall
 • Lustgården - Greta Frostin
 • Ett klassrum i deliberativ anda - Johanna Jerkku
 • Demokratins inre ljus - Bo Nylund
 • Alla är vi Abrahams barn - Leif Mathiasson
Nr. 4 - 2003
Nr. 3 - 2003
Nr. 2 - 2003
Nr. 1 - 2003
Nr. 4 - 2002
Nr. 3 - 2002
Nr. 2 - 2002
Nr. 1 - 2002
Nr. 4 - 2001
Nr. 3 - 2001
Nr. 2 - 2001
Nr. 1 - 2001
Nr. 4 - 2000
Nr. 3 - 2000
Nr. 2 - 2000

Nr. 1 - 2000

 
       
| © FLR 2013 | Ansvarig för webbplatsen: Tobias Johansson |